4e2520f3-4002-474d-856a-1ee1daf54640

DM i Fluekast

Udvalgsformand
File
Thomas Lang
Næstformand i Bestyrelse
25 15 53 47
Udvalgsmedlem
Mødekalender
22
Oct
Aktivitetsudvalgsmøde
Udvalg
10:00 - 15:00
12
Nov
Generalforsamling
FFFD - Federation of Fly Fishers Denmark
11:00 - 15:00
Danmarks Sportsfiskerforbund
MB
Mads Birkholt
22 40 66 16
Kommissorium for samarbejdet om afholdelse af DM i Fluekast.

Sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund arrangeres årligt Danmarksmesterskaber i Fluekast

  1. Danmarks Sportsfiskerforbund og Federation of Flyfishers Denmark samarbejder om afholdelsen og afviklingen af DM i Fluekast, ofte i samarbejde med en lokal sportsfiskerforening.
  2. Udgifter i forbindelse med afviklingen af arrangementet deles ligeligt mellem de to arrangører. Dog således, at man selv afholder udgifter til transport og overnatning i forbindelse med møder og afvikling af arrangementet for egne deltagere i udvalget.
  3. Indtægter fra fx tilmeldelsesgebyr modregnes i det endelige regnskab for mesterskabet.
  4. Antallet af personer i udvalget omkring arrangementet bør være ligeligt fordelt. Af hensyn til fordeling af arbejdsopgaver tilstræbes det, at DSF og FFFD hver stiller mindst 2 udvalgsmedlemmer.
  5. En handlingsplan oprettes som arbejdspapir for samarbejdet og afviklingen. Her skal vælges ansvarlige for eksponering, præmier, praktiske forhold m.m.
  6. Der afholdes udvalgsmøder efter behov, og af hvert møde tages beslutningsreferat.

Revideret 10.08.2013, efter CFCCs udtrædelse af udvalget.