Miljøprojekter med støtte

Miljøprojekter med støtte

2022

Donering til Dansk Laksefond

Tilskud: 10.000 kr.

 

Kolding å projekt / Kolding Sportsfiskerforening

-          Rørstyrt ved Frueholt bæk

-          Nyt gydestrøg ved Åkær å

Tilskud: 8.878,75 kr.2020


Logen til Havørredens Ve og Vel har fået støtte til maskinleje for at kunne oprense et sandfang i Brande Å. Oprensningen var nødvendig, for at der kunne etableres en ny gydebanke, som Vejle Kommune har anlagt og betalt.


Tilskud: 2.300 kr.


Randers og Horsens Fjord Vandoplande har fået støtte til transport af og udlægning af grus og sten i forbindelse med, at opstamningen og spærringen ved Klostermølle i Gudenåen blev fjernet. Støtten sikrede, at der kunne anlægges et ekstra gydestryg af en længde på 62 meter.


Tilskud: 20.000 kr.


2019

Stallingprojekt i Holtum Å  

Samarbejdsprojekt mellem FFFD, Dansk Center for Vildlaks (DCV), lokale FFFD-medlemmer og Dalgasskolen i Brande blev ført videre i 2019. 

Projektet har til formål at genindføre stalling til Holtum Å, hvor den tidligere har været talrig. 

Der blev opfisket moderfisk i Brande Å, fiskene blev strøget, og de befrugtede æg placeret i rugekasser i Holtum Å. 

De lokale FFFD-medlemmer og Kim Iversen fra DCV stod for undervisning af elever og tilsyn med rugekasserne. Projektet er også formidlet bredt.


Tilskud: 35.000 kr.


Grusbandens arbejde på Sjælland
Den Sjællandske Grusbande har fået til indkøb af nyt udstyr til elfiskeri. Miljøudvalget og bestyrelsen valgte at støtte med hele det beløb, som Grusbandens budget lød på som en anerkendelse af det enorme arbejde, bandens mange ildsjæle udfører på Sjælland.


Tilskud: 30.000 kr.


Havelse Å 
Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening fik et tilskud på  til en jolle til brug ved elfiskeri i Havelse Å.


Tilskud: 4000 kr.


Tuse Å Ørredsammenslutning
Tuse Ås Ørredsammenslutning fik bevilget til en trailer, der skal transportere kar med moderfisk.


Tilskud: 3295 kr.


Kolding Å
Kolding Sportsfiskerforenings har fået støtte til at forbedre adgangs- og gydemuligheder i et tilløb til Åkær Å. Projektet krævede en del arbejde med maskiner, og udgiften på  er blevet dækket af FFFD.


Tilskud: 13.000 kr.


2018


Stallingprojekt i Holtum Å  
Et samarbejdsprojekt mellem FFFD, Dansk Center for Vildlaks (DCV), lokale FFFD-medlemmer og Dalgasskolen i Brande. 

Projektet havde til formål at genindføre stalling til Holtum Å, hvor den tidligere har været talrig. 

Der blev opfisket moderfisk i Brande Å, fiskene blev strøget, og de befrugtede æg placeret i rugekasser i Holtum Å. 

De lokale FFFD-medlemmer og Kim Iversen fra DCV stod for undervisning af elever og tilsyn med rugekasserne. Se mere om projektet i FlueFisker juni 2018 side 12. 


Tilskud: 30.000 kr.


2016 – 201?


Undervisningvideoer  
Et samarbejdsprojekt mellem FFFD, Knud Pedersen samt filmfotograferne Bo Skelmose og Christian B. Hvidt. 

Idéen er at lave en håndfuld korte YouTube-videoer om naturgenopretning og naturbevarelse til brug for folkeskoler, eftersoler og ungdomsuddannelser. 

Emner, der behandles, er ørreders krav til vandløbsmiljøet, udlægning af gydegrus og anden vandløbsforbedring, brug af rugekasser til at introducere ørred og stalling i fisketomme vandløb. 

Desuden skal der udarbejdes en brugervejledning til lærere og elever. Projektet er ikke afsluttet. 


Tilskud: 10.000 kr. (ikke udbetalt).


2017:


Miljøforbedring i Svejstrup Bæk ved Randers
”Svejstrup Bækkens Venner fik støtte til udgifter til køreplader og vognmand i forbindelse med et restaureringsprojekt i Svejstrup Bæk, der er et tilløb til Gudenåen. 


Tilskud: 5.000 kr.


Restaurering af mindre vandløb i oplandet til Horsens Fjord 
Østjysk Vandløbsrestaureringsforening fik støtte til indkøb af redskaber og værktøj til projekter i mindre vandløb for at øge biodiversiteten, forbedre den generelle miljøtilstand i og omkring vandløbene samt forbedre passage- og gydeforhold for fisk og fauna i åer og bække. 


Tilskud: 10.000 kr.


Skylleudstyr til gydegrus 
Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening fik tilskud til et skyllesystem, der er udviklet til at lægge gydegrus ud på steder, hvor maskiner ikke kan komme til. 

Projektet omfattede udlægning af to store gydebanker i Tversted Å. Udvalget ydede et tilskud til maskintimer. Udvalget opfordrede desuden til at låne udstyret ud til interesserede foreninger i området. 


Tilskud: 10.000 kr.


2016:


Restaureringsprojekt i Sønderå 
Projektet var et samarbejde mellem Sportsfiskerforening Vidå og Aabenraa Kommune. Det omfattede udlægning af to store gydebanker i Sønderå. Udvalget ydede et tilskud til maskintimer. 


Tilskud: 3.909 kr.


2015:


Universitetsspeciale om træ i vandløb 
Studerende i naturgeografi Henrik Rosenskjold fik tilskud til feltstudier i forbindelse med specialet ”Vandløbsrestaurering med træ - et feltstudie i udlægning af træstammer og rodklumper i Grundel Bæk og Sandemandsbækken i Silkeborg Kommune”. Se mere om projektet i FlueFisker september 2015 side 56. 


Tilskud: 6.000 kr.


Workshop om grødeskæring 
Lystfiskeriforeningen Binderup Aa fik tilskud til at arrangere en workshop med den britiske river keeper Luke Kozak. 

Formålet var at vise, hvordan grødeskæring kan udføres, så den gavner fiske- og insektliv mest muligt uden, at det går ud over vandafledningen. Deltagerne var vandpleje- ansvarlige ved Binderup Å, kommunale vandløbsansvarlige, åmænd og FFFD-medlemmer. 


Tilskud: 1.000 kr.


Har du et miljøprojekt der kan bedre vandmiljøet
Reklame på Danish Fly Festival 2015 (Kolding)


Agn-tønder og iltpumper 
Ølsted Frederiksværk Sportsfiskerforening 


Tilskud: 2.100 kr.


Grusmaskine til udlægning af gydegrus 
Karup Å Sammenslutningen 


Tilskud: 6.000 kr.


Sten og gydegrus i Skjern Å 
Herning kommune


Restaurering af 12 gydebanker i Karup Å
Lodsejerforeningen ved Karup Å 


Tilskud: 10.000 kr.


Vandpleje-projekt i Tryggevælde Å 
Vandplejeudvalget i Køge Sportsfiskerforening 


Tilskud: 8.000 kr.


2012-2013: 


Sø-ørreder i Skanderborg sø – maskinhjælp
Skanderborg Lystfiskerforening 


Tilskud: 3.000 kr.


2011: 


Karensborg Bæk 
Voer Å Sportsfiskerforening


Møllebæk Korup Å 
Grenå & Omegns Sportsfiskerforening


Mattrup Å 
Horsens og Omegns Sportsfiskerforening


2009-2010: 


Ørre-Sinding Lystfiskerforening 


Tilskud: 10.000 kr.


Køge Sport fiskerforening 


Tilskud: 600 kr.


Ørre-Sinding Lystfiskerforening 


Tilskud: 5.000 kr.


Vandplejeudvalget Køge Sportsfiskerforening 


Tilskud: 7.500 kr.


Voer Å Sportsfiskerforening 


Tilskud: 5.000 kr.


2008: Spangebækken 


Tilskud: 10.000 kr.


Votborg Å 


Tilskud: 4.000 kr.


2007: 


Kolding Å 


Tilskud: 10.000 kr.


Gerå 


Tilskud: 8.000 kr.


Tuse Å 


Tilskud: 7.500 kr.


2005: 


Ribe Å 


Tilskud: 10.000 kr.


2002: 


Gram Å 

Gram Sportsfiskerforening 


Tilskud: 5.000 kr. 


Vandpleje Als 


Tilskud: 5.000 kr. 


Roskilde 


Tilskud: 5.000,- kr.


2000: 


Møllestrømmen, Haderslev


Tilskud: 10.000 kr.

Vandløbspleje