F9ef3a8b-f70b-4f6b-88a2-2d042fadcec4

Festivaludvalget

Udvalgsformand
File
Jerk Sönnichsen
Formand FFFD
28 11 75 75
Ansvarsområde

Planlægger og gennemfører hvert andet år The Danish Fly Festival

Mødekalender
01
Oct
Bestyrelsesmøde
FFFD - Federation of Fly Fishers Denmark
10:00 - 15:00
Skive og Omegns Lystfiskerforenings Klubhus
02
Oct
Aktivitetsudvalgsmøde
FFFD - Federation of Fly Fishers Denmark
10:00 - 15:00
Møllevej 1 i Viborg
13
Nov
Generalforsamling, FFFD
FFFD - Federation of Fly Fishers Denmark
11:00 - 15:00
Pulzion
Udvalgsmedlemmer
File
Jan Bitsch Steffensen
Økonomi
61 26 34 58
File
Thomas Lang
Næstformand FFFD
25 15 53 47
Kommissorium for Festivaludvalget i FFFD

Formål: Festivaludvalget planlægger og gennemfører hvert andet år The Danish Fly Festival. Et arrangement som udelukkende tager udgangspunkt i emner som kan relateres til fluefiskeri.

Mål: Et centralt element for udvalget er, at tiltrække udstillere og fiskeprofiler fra såvel Danmark som udlandet, der kan være med til at fremme opmærksomheden på fluefiskeri. Festivalen er et vigtigt aktiv til at profilere FFFD som organisation.

Samarbejde: Udvalget orienterer løbende bestyrelsen om dets arbejde i forbindelse med den kommende festival. Beslutninger, der kræver bestyrelsens godkendelse vil blive forelagt bestyrelsen. Udvalget arbejder tæt sammen med PR-udvalget og webmaster for hjemmesiden (www.flyfestival.dk).

Udvalgets medlemmer: Som faste medlemmer i udvalget sidder Federation of Fly Fishers Denmarks formand og kasserer. Derudover indgår medlemmer, som har relevans for udvalget. Disse medlemmer godkendes af bestyrelsen i FFFD.