Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Formand
Martin Hedegaard
20126054
Profile Image
Næstformand
Thomas Lang
Profile Image
Kasserer
Jan Bitsch Steffensen
Bestyrelsesmedlem
Hans Knudsen
Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Kent Korgaard Hansen
Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Kåre Schmidt Ettrup
30299970
Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Lars Jakobsen
Suppleant
John M. W. Kristensen
Profile Image
Suppleant
Steen Ellemose