Aarhus

Velkomstbesked

FFFD's Lokaludvalg Aarhus holder til hos på adressen:

Gasværket, Byleddet 2 C, 8220 Brabrand

Se link nedenfor.

FFFD's Lokalafdeling Aarhus udspringer af en flok entusiastiske medlemmer af FFFD, som alle har opereret i forskellige regi inden for fluefiskeri i både i FFFD og lokale lystfiskerforeninger.

Århus medlemmer af FFFD har hidtil mødtes privat hos hinanden hver vinter i årevis og har længe savnet et lokalt forum, hvor man kan mødes på jævnlig basis. Et forum, hvor man kan dyrke sin lidenskab, herunder binde fluer, bygge stænger og udveksle ideer og erfaringer med ligesindede. De fysiske lokaler giver derfor medlemmerne et fælles samlingssted samt tilbud om kurser, fisketure, foredrag og klubaftener.

FFFD's Lokalafdeling Aarhus ønsker at løfte FFFD op på et mere praktisk plan, og særligt tilbyde begyndere, juniorer og deltagere på fremtidige kurser et bredere kendskab til fluefiskerens nuancerede verden. Vi håber på, at de fysiske lokaler og de ugentlige aktiviteter kan tiltrække nye medlemmer og skabe et større fokus på vores hobby.

FFFD's Lokalafdeling Aarhus danner rammen omkring en række aktiviteter hen over året. Af aktiviteter kan nævnes fluefiskerskole, kastekurser, foredrag og fluebinding af enhver art.

Der vil blive en fast ugentlig klubaften hver tirsdag fra 1. september til 1. maj.
Klubaftenerne er uden et egentligt program; her mødes medlemmer for at binde fluer og hygge i selskab med hinanden. Der vil være kaffe på kanden, og det er muligt at købe kolde øl og vand.

Derudover vil der være åbent andre aftener ved særlige arrangementer og aktiviteter. Disse vil blive annonceret i aktivitetskalenderen, hvor det ligeledes er muligt at tilmelde sig. Aktiviteterne er åbne for alle medlemmer af FFFD. Enkelte aktiviteter og arrangementer kan være pålagt et beskedent beløb til dækning af direkte omkostninger.

Aktiviteter

Der er i øjeblikket ingen fremtidige aktiviteter

Ansvarlige FFFD Aarhus

Profile Image
Næstformand i Bestyrelse, Formand Kaste Udvalg og DM i Fluekast
Thomas Lang

Kontakt os 😃

Kontakt os 😃

Hvis du har spørgsmål eller ønsker til Lokalafdelingens aktiviteter, webside eller andet, så tøv ikke med at kontakte os. 

Hans Knudsen


Når vi runder 1. april, begynder mit fiskeri, og starter som regel i Skjern å. Planlægningen af den årlige laksetur til Norge er også for længst igangsat, og turen går nordpå i midten af juni, hvor forhåbningerne om den store laks er høje.

Samtidig forsøger jeg i månederne maj/juni, at være klar ved de danske tørfluevande, når klækningen af døgnfluer er på sit højeste. Resten af året foregår med lidt spredt fægtning, både i åen og på kysten.

Hen på sensommeren starter også planlægningen af aktiviteter i FFFD’s Aarhus afdeling, som jeg deltager i. Gennem den fiskemæssigt passive del af året, erstattes mit fiskeri således med fluebinding og klubaktiviteter.

Hans er medlem af FFFD's bestyrelse og Formand for FFFD’s Miljøudvalg..


Du kan kontakte Hans via email her:

Hans Knudsen

Thomas Lang


Året rundt er jeg at finde ved de danske kyster, men når det er sæson for tørflue i de danske åer er dette også noget jeg ynder meget.

Når jeg har ferie er det tørfluefiskeriet og tropisk fluefiskeri, der trækker. Jeg har bl.a. fisket på New Zealand, Canada, USA, Slovenien og i Venezuela.

Ved siden af mit eget fiskeri er jeg certificeret kasteinstruktør i FFF, hvor jeg finder det spændende at undervise andre i fluekastens kunst.

Thomas Lang Pedersen er valgt til FFFD's bestyrelse og er formand for FFFD's kasteudvalg

Du kan kontakte Thomas via email her: 

Thomas Lang

Peter Ahlburg


Peter har fisket med flue i ca 8 år og siger selv, at han stadig har meget at lære. Han fisker helst i strømmende vand, både i Danmark og i udlandet. Laks og havørreder står øverst på listen. Men også tørflue fiskeri hvor det nu kan lade sig gøre synes Peter er vældig spændende. Fluerne binder han selv, de virker trods de hårde domme fra kammeraterne. Fiskene synes åbenbart bedre om dem end vennerne.

Du kan kontakte Peter via email her:

Peter Ahlburg

Harry Østergaard


Harry har, efter mange år med forskellige former for fiskeri, valgt udelukkende at fokusere på én form - nemlig laksefiskeri med flue. Harry fisker i Danmark udelukkende laks i Skjern Å, som han mener er Danmarks smukkeste laksevand. Det bliver dog også til ture og fantastiske lakseoplevelser i Norge og Sverige.

Harry fokuserer meget på grejet og tilpasning af samme, da han mener det betyder alt for at kastet former sig som det skal - fluekastet er jo det, som skal resultere i at laksen stiger til fluen.

Når man siger laksefiskeri, fylder fluebinding jo rigtig meget. I mere end 40 år har binderiet været en hyggelig beskæftigelse for Harry det meste af året.

Problemløsning omkring fluekast, stænger, hjul, liner og forfang samt naturligvis fluen og det praktiske fiskeri er Harrys kompetence områder.

Du kan kontakte Harry via email her:

Harry Østergaard

Kim Flindt


Kim fisker primært med fluestang ved Karup Å og Skjern Å, men slår også sine folder i Norge om sommeren. Det bliver også til lidt fiskeri på kysten.

Kim siger om sig selv: "Jeg er på ingen måde grejfreak eller fluenørd, men det er stadig vigtigt for mig, at mit grej er i orden, og derfor bliver det set efter hver vinter, så det fungerer, som det skal. I vintermånederne bruger jeg også meget tid ved fluestikket, det være sig hjemme eller i FFFD Århus' klublokaler tirsdag aften i gode fiskekammeraters lag. Jeg binder selv mine fluer og ser det som en udfordring at designe dem, så jeg har noget, som ingen andre har. Kunsten er, om laksen eller havørreden vil lade sig narre..."

Du kan kontakte Kim via email her:

 Kim Flindt

Heine Alsaker


Heine har været en del af lokaludvalget siden starten, men har pt. orlov på grund af udstationering i udlandet.

Niels Grønfeldt


Niels' fiskeri følger årstiden. Kyst- og geddefiskeri i vinterhalvåret og lakse- og tørfluefiskeri i sommerhalvåret. Det meste af tørfluefiskeriet foregår i Sverige.

Niels vedligeholder web-siderne vedr. FFFD lokaludvalg Århus og er herudover revisor for FFFD.

Du kan kontakte Niels via email her:

Niels Grønfeldt

Carsten Broch Jensen

Der er i øjeblikket intet billede tilgængeligt