Klubnyheder

Indkaldelse til Generalforsamlimg

9. oktober 2020, 17.13

Ønskes til Print klik her: Indkaldelse


Invitation til generalforsamling

 

Du inviteres hermed til Generalforsamling i Federation of Fly Fishers Denmark, som afholdes søndag den 8. november 2020 kl. 11.00 i Kolding.

Adresse: Pulzion (tidl. KFUM-Hallerne), Peter Tofts Vej 19, 6000 Kolding.

 

 Dagsorden

 

1. Valg af dirigent

 

2. Formandens beretning

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab samt budget for kommende år

 

4. Fremlæggelse af bestyrelsens handlingsplan

 

5. Fastlæggelse af kontingent

Bestyrelsen indstiller at kontingentet forbliver uændret.

 

6. Indkomne forslag

Ingen

 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter

Formand Jerk Sönnichsen er på valg (modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem Asger von Wenck er på valg (modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem Uffe Westerberg er på valg (modtager genvalg)

Suppleant Kim Hall Jørgensen er på valg (modtager genvalg)

 

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant

Revisor Niels Grønfeldt er på valg (modtager genvalg)

Revisorsuppleant Peter Hansen er på valg (modtager genvalg)

 

9. Eventuelt

 

10.Afslutning

 

Efterfølgende byder FFFD på en frokost til de fremmødte medlemmer.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen