F9ef3a8b-f70b-4f6b-88a2-2d042fadcec4

Festivaludvalget

Udvalgsformand
HK
Hans Knudsen
Formand Festival- & Miljøudvalg
20 40 19 18
Ansvarsområde

Planlægger og gennemfører hvert andet år The Danish Fly Festival

Mødekalender
Der er ikke oprettet aktiviteter i kalenderen
Udvalgsmedlemmer
File
Asger V. Wenck
Formand FFFD & Aktivitetsudvalg
+299482290
File
Thomas Lang
Næstformand FFFD - Formand Kasteudvalg
25 15 53 47
Kommissorium for Festivaludvalget i FFFD

Formål: Festivaludvalget planlægger og gennemfører hvert andet år The Danish Fly Festival. Et arrangement som udelukkende tager udgangspunkt i emner som kan relateres til fluefiskeri.

Mål: Et centralt element for udvalget er, at tiltrække udstillere og fiskeprofiler fra såvel Danmark som udlandet, der kan være med til at fremme opmærksomheden på fluefiskeri. Festivalen er et vigtigt aktiv til at profilere FFFD som organisation.

Samarbejde: Udvalget orienterer løbende bestyrelsen om dets arbejde i forbindelse med den kommende festival. Beslutninger, der kræver bestyrelsens godkendelse vil blive forelagt bestyrelsen. Udvalget arbejder tæt sammen med PR-udvalget og webmaster for hjemmesiden (www.flyfestival.dk).

Udvalgets medlemmer: Som faste medlemmer i udvalget sidder Federation of Fly Fishers Denmarks formand og kasserer. Derudover indgår medlemmer, som har relevans for udvalget. Disse medlemmer godkendes af bestyrelsen i FFFD.