Aktivitetsudvalget
Turledere
File
Dennis Skelmose Jensen
Geddefiskeri - Majfluetur - Fluebinding for Begyndere
51 50 17 62
HP
Henrik Juhl Petersen
Slovenien
20 28 06 95
File
Henrik Leth
21 26 42 16
HN
Henrik Nielsen
Lyø
21 46 58 85
JP
Jacob Porse
Glomma
91 89 85 10
File
Jens Lund Adamsen
Geddefluefiskeri - Varde Å - Fluebinding for Begyndere
27 82 85 70
File
Jerk Sönnichsen
Pesca Maya Mexico & Gaula
28 11 75 75
JP
John Petermann
20 32 42 20
File
Kaj Børge Simonsen
Hover Å
30 28 76 05
File
Kent Korgaard Hansen
Kysttur Mariager Fjord
29 93 05 78
KB
Kim Bentzen
Bjerkreim
21 68 90 71
File
Kim Flindt
Skjern Å 3
24 85 97 78
KC
Kim Harding Christensen
Bjerkreim - Skjern Å 1 + 2
File
Lars Jakobsen
Kysttur Mariager Fjord & Kasteworkshop & Kastekursus
26 28 75 07
File
Morten Lauenborg Andersen
Møn
21 75 70 06
PH
Peter Lund Hansen
Fluebindertræf
40 45 70 43
File
Steen Ellemose
Splitcanetræf
23 29 86 72
File
Thomas Lang
DM i Fluekast
25 15 53 47