Aalborg
Ansvarlige FFFD Aalborg
File
Kent Korgaard Hansen
Bestyrelsesmedlem
29 93 05 78
File
Lars Jakobsen
26 28 75 07
Kommisorium

Formål

Med henblik på etablering af regionale FFFD afdelinger inddelt efter landets administrative regioner, startes, som pilotprojekt, en lokalafdeling i Region Nordjylland. Denne lokalafdeling (Aalborg afdeling) har samme formålsparagraf som hovedorganisationen Federation of Fly Fishers Denmark.

Mål

At skabe en lokalafdeling hvor medlemmer af FFFD kan dyrke deres fællesinteresse for fluefiskeri samt alle aktiviteter forbundet hermed. At lokalafdelingen benyttes til at fremme fluefiskeri og til at etablere kontakt mellem fluefiskere i Nordjylland. At administrere fiskevand er ikke en del af lokalafdelingens mål.

Opgaver

At arrangere klubaftener, fluebinding, kastekurser og andre aktiviteter, som retter sig mod nybegyndere såvel som øvede medlemmer af FFFD. At introducere ikke-medlemmer til FFFD. Økonomi: I opstartsfasen har Aalborg afdelingen adgang til et lokale uden beregning, ligesom der i opstartsfasen ikke vil være udgifter forbundet med klubaftner og andre aktiviteter. FFFD’s bestyrelse fastsætter øvrige økonomiske rammer for lokaludvalget. Indtægter ved kurser går til FFFD.

Kommunikation

Udvalget informerer løbende FFFD’s bestyrelse om aktiviteterne og status for disse. Formanden for udvalget indstiller udvalgsmedlemmer til godkendelse i FFFD’s bestyrelse. Bestyrelsen for FFFD udpeger blandt bestyrelsens medlemmer en kontaktperson, som er bindeled mellem formanden for lokaludvalget og FFFD’s bestyrelse.